Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

Α’ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ (ΧΑΛΥΒΑΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ AES-B

Κωδικός: 002987
ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

Α’ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ (ΧΑΛΥΒΑΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΑΕS

ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

Α’ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ES

ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΕΦΥΡΑΣ

Α’ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ES-B

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

Β’ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝH ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ES-T

ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

Β’ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ AES-T

ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Β’ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ AES-T/FLAT

Κωδικός: 002986
ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ

Β’ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ AES-T/FLAT GAP

Κωδικός: 002986-1
ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟ

ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ AES-T/FLAT ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός: 002986-2
ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ MIΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γ’ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ EΒ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΛΑΚΚΟ