Εγκατάσταση ηλεκτρονικού διαλογητηρίου σε συνεργασία με την εταιρεία ICOEL. Ειδικά σχεδιασμένο για ευαίσθητα φρούτα με δυναμικότητα διαλογής φρούτων μεγαλύτερης από 6τόνους/ώρα, ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης των φρούτων με δύο δυναμοκυψέλες ανά γραμμή, για απόλυτη ακρίβεια στη ζύγιση και στη διαλογή.

 

Previous slide
Next slide


Διαθέτει σύστημα ομαλής απόρριψης των φρούτων προς τις διαθέσιμες εξόδους και επένδυση με μαλακό υπόστρωμα όλων των τμημάτων της μηχανής που έρχονται σε επαφή με το προϊόν, για μηδενική φθορά και βέλτιστη διαχείριση.

Η κατασκευή κάθε τμήματος του διαλογητηρίου που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα αποτελείται από υλικά αυστηρά κατάλληλα και εγκεκριμένα για Διαθέτει εξαγωγή ειδικά διαμορφωμένης αναφοράς παραγωγής με την ολοκλήρωση διαλογής κάθε παρτίδας προϊόντων ανά παραγωγό (product report), με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση της παραγωγής.


 Εγκατάσταση υπέργειας σύμμεικτης γεφυροπλάστιγγας τύπου AES 18×3 εγκεκριμένης για νόμιμη χρήση και εμπορικές συναλλαγές

 

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού παλετοζυγού εγκεκριμένου για νόμιμη χρήση με σύστημα τυποποίησης και παλετοδετικού για συσκευασία κατά την ζύγιση, με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και την αύξηση της παραγωγικότητας.