Χωρίς κατηγορία

Γεφυροπλάστιγγες (44)

Υπέργειες Γεφυροπλάστιγγες (6)

Υπόγειες Γεφυροπλάστιγγες (4)

Υπερμεγεθών Φορτηγών / Dumper Truck Scales (1)

Γεγυροπλάστιγγες σιδηροδρομικού τύπου συρμών τραίνων (1)

Μικρών Οχημάτων (1)

Ζύγιση οχημάτων κατ' άξονα (3)

Βιομηχανικό Λογισμικό (5)

Αναβάθμιση - Μετατροπή - Εκσυγχρονισμός Γεφυροπλαστιγγας (3)

Διακριβώσεις Γεφυροπλάστιγγας

Συστήματα Μη Επιτηρούμενης Ζύγισης (1)

Νομιμοποίηση λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας για εμπορικές συναλλαγές

Ψηφιακοί Ενδείκτες - Tερματικά Ζύγισης (9)

Περιφερειακός Εξοπλισμός (11)

Ευκαιρίες Μεταχειρισμένων (5)

Ζύγιση (88)

Βιομηχανικοί Ζυγοί (17)

Παλετοζυγοί - Ζυγοί Δαπέδου (7)

Ζυγοί Δαπέδου - Πάγκου (6)

Ζυγοί Δαπέδου - πάγκου (5)

Αδιάβροχοι δαπέδου - πάγκου (3)

Γερανοζυγοί (3)

Φορητοί Ζυγοί (6)

Ζυγοί On Board (1)

Επιτραπέζιοι Ζυγοί (20)

Επιτραπέζιοι Ζυγοί Πολλαπλών Χρήσεων (13)

Ζυγοί Pocket (7)

Ζυγοί Λιανικών Πωλήσεων (3)

Εργαστηριακοί / Ακριβείας / Αναλυτικοί Ζυγοί (10)

Αναλυτικοί ζυγοί (8)

Ζυγοί Ακριβείας (2)

Ζυγοί Ειδικών Χρήσεων (4)

Συστήματα Ζύγισης (14)

Ψηφιακοί Ενδείκτες - Tερματικά Ζύγισης (9)

Βιομηχανικό Λογισμικό

Περιφερειακός Εξοπλισμός (5)

Δυναμοκυψέλες (3)

Διακρίβωση Ζυγού

Πρότυπα Βάρη (7)

Ενσακιστικά-Κλειστικά Μηχανήματα (36)

Αυτόματα ζυγιστικά ενσακιστικά σάκων ανοικτού στομίου (3)

Ενσακιστικά καθαρού φορτίου (3)

Ενσακιστικά μεικτού φορτίου (3)

Eνσακιστικά σάκων βαλβίδας (4)

Φορητά/τροχήλατα ενσακιστικά ανοιχτού στομίου με κεκλιμένους τροφοδότες (2)

Γεμιστικά ζυγιστικά μεγασάκων (1)

Σφραγιστικά – Κλειστικά Μηχανήματα (18)

Συγκολλητικά (4)

Συρραπτικά (7)

Προαιρετικός εξοπλισμός (8)

Μηχανήματα Συσκευασίας (65)

Πολυκέφαλα Ζυγιστικά δοσομέτρησης - μεριδοποίησης (4)

Γραμμικά Πολυκέφαλα Ζυγιστικά - Σπειροεοδή Δοσομετρικά Μηχανήματα (14)

Κιβωτιοποίηση

Διαμόρφωση Δίσκων

Pick-and-Place Γεμιστικά Κιβωτίων

Διαμόρφωση - Πλήρωση - Σφράγιση Χαρτοκιβωτίων

Clamshells (1)

VFFS Κάθετα Συσκευαστικά Μηχανήματα (8)

Δοσομετρικά - Γεμιστικά υγρών

Vacuum sealers (5)

Κλειστικά Δίσκων Tray Sealers (9)

Thermoformings (5)

Flow pack

Συσκευασία σε δίχτυ - Net Packaging & Clipping (1)

Συσκευαστικά Συρρίκνωσης - Περιτυλίγματος (2)

Βοηθητικός Εξοπλισμός – Παρελκόμενα – Συστήματα Διακίνησης (14)

Θερμοσυγκολλητικά (2)

Διαλογητήρια Φρούτων - Λαχανικών (16)

Μηχανήματα διαλογής φρούτων και λαχανικών (5)

Επεξεργασία φρούτων και λαχανικών (1)

Πάγκοι συσκευασίας (3)

Γεμιστικά παλετοκιβωτίων (3)

Ανατροπείς παλετοκιβωτίων και κιβωτίων / τελάρων (4)

Αυτόματη ενσάκιση - Ρομποτική παλετοποίηση (13)

Αυτόματα ζυγιστικά ενσακιστικά σάκων ανοικτού στομίου (3)

Ρομποτικοί παλετοποιητές (3)

Αυτόματα Συστήματα Περιτύλιξης (7)

Περιφερειακές Διατάξεις Αυτόματης ενσάκισης

Μηχανήματα Επεξεργασίας Σπόρων (8)

Τεχνολογίες (9)

Ολοκληρωμένες Γραμμές Παραγωγής (10)

Τελικός έλεγχος και τυποποίηση (22)

Έλεγχος - Ανίχνευση (7)

Σήμανση - Τυποποίηση (15)

Ετικετέζες (3)

Ζυγιστικές Ετικετέζες (11)

Βοηθητικός Εξοπλισμός - Συστήματα Διακίνησης (14)

Ψηφιακοί Ενδείκτες - Tερματικά Ζύγισης (9)

Βιομηχανικό Λογισμικό (5)