ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, η Παντελίδης Α.Ε. έχει ενσωματώσει διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας που αφορούν στην διαχείριση, στην παραγωγή, και στο αντικείμενο των διακριβώσεων.

Η εταιρία μας υπόκειται σε ετήσιους  ελέγχους από ανεξάρτητους φορείς, οι οποίοι πιστοποιούν την τήρηση των συστημάτων ποιότητας, διασφαλίζοντας έτσι την βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις γενικές προδιαγραφές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας μας και έχει σκοπό την βελτιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ώστε να μεγιστοποιείται η συμμόρφωση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Το σύστημα περιλαμβάνει διαδικασίες για όλα τα τμήματα της εταιρίας (γραμματεία, λογιστήριο, πωλήσεις, τεχνικό τμήμα, παραγωγή και υποστήριξη) και διασφαλίζει την οργανωμένη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας καθώς και την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας καθώς και η τήρηση του, πιστοποιούνται από την TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με ετήσιες επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις.

Δείτε το πιστοποιητικό μας  ↓

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ISO 17025

Το πρότυπο ISO 17025 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου διακριβώσεων οργάνων ζύγισης και πρότυπων μάζας. Η τήρηση του από την εταιρία μας διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική επάρκεια του εργαστηρίου διακριβώσεων, καθώς και την σωστό υπολογισμό των αποτελεσμάτων των διακριβώσεων που πραγματοποιεί το εργαστήριο PANMETRO.

Το εργαστήριό μας διαθέτει διαπίστευση για την πραγματοποίηση διακριβώσεων προτύπων μάζας καθώς και οργάνων ζύγισης μεγάλου εύρους δυναμικότητας: από μικρούς επιτραπέζιους ζυγούς έως και γεφυροπλάστιγγες. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για αντικείμενα εντός του πεδίου διαπίστευσης, διαθέτουν και το λογότυπο του ΕΣΥΔ.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας καθώς και η τήρηση του, πιστοποιούνται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) με ετήσιες επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις.

Δείτε το πιστοποιητικό μας  ↓ και το πεδίο διαπίστευσης  ↓

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ISO 17025

Το πρότυπο ISO 17025 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου διακριβώσεων οργάνων ζύγισης και πρότυπων μάζας. Η τήρηση του από την εταιρία μας διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική επάρκεια του εργαστηρίου διακριβώσεων, καθώς και την σωστό υπολογισμό των αποτελεσμάτων των διακριβώσεων που πραγματοποιεί το εργαστήριο PANMETRO.

Το εργαστήριό μας διαθέτει διαπίστευση για την πραγματοποίηση διακριβώσεων προτύπων μάζας καθώς και οργάνων ζύγισης μεγάλου εύρους δυναμικότητας: από μικρούς επιτραπέζιους ζυγούς έως και γεφυροπλάστιγγες. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για αντικείμενα εντός του πεδίου διαπίστευσης, διαθέτουν και το λογότυπο του ΕΣΥΔ.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας καθώς και η τήρηση του, πιστοποιούνται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) με ετήσιες επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις. Δείτε το πιστοποιητικό μας και το πεδίο διαπίστευσης.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - MODULE D

Μετά την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/31/EU στην ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 1230 27/04/2016, τα όργανα ζύγισης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές, απαιτείται να διαθέτουν έγκριση τύπου, ενώ οι κατασκευαστές τους πρέπει να αποδεικνύουν ότι τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την παραγωγή των οργάνων ζύγισης, μέσω αξιολόγησης από κάποιον κοινοποιημένο φορέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την πλήρωση της παραπάνω απαίτησης, η ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. αξιολογείται από τον Ολλανδικό κοινοποιημένο φορέα NMI ετησίως και διαθέτει πιστοποίηση Module D  ↓ η οποία της επιτρέπει να διαθέτει στην αγορά όργανα ζύγισης κατάλληλα για νόμιμη χρήση σε εμπορικές συναλλαγές.