Νέα

Νέες εγκαταστάσεις

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το Business Plan της εταιρίας, η 3η μονάδα-γραφεία στην Θεσσαλονίκη με 12.000 m2 συνολική στεγασμένη έκταση. Οι καινούριες μας εγκαταστάσεις αποτελούνται από σύγχρονες  εργαστηριακές εγκαταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν αίθουσες παραγωγής, αποθήκευσης, εργαστηρίων, δοκιμών, service, γραφείων, εκθεσιακών χώρων, εξυπηρέτησης πελατών, παρουσίασης, εκπαίδευσης, συστημάτων και τεχνολογιών.