ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ

 

Σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου, η ακρίβεια των μετρήσεων μάζας είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εγκυρότητα των συναλλαγών. Με γνώμονα την διασφάλιση και επικύρωση της ποιότητας της παραγωγής, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών των πελατών μας σε ότι αφορά τον τομέα της ζύγισης, έχουμε αναπτύξει το εργαστήριο μετρολογίας PANMETRO, με αντικείμενο τον έλεγχο και διακρίβωση ζυγών και προτύπων βαρών.

 

Η πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της ζύγισης και το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας, μας καθιστούν τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για την πραγματοποίηση ελέγχων και διακριβώσεων. Οι υπηρεσίες του εργαστηρίου μετρολογίας είναι δυνατό να προσφερθούν και συνδυαστικά με επισκευή ή ρύθμιση του ζυγού ή του προτύπου μάζας,έτσι ώστε, ακόμα και αν βρεθούν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές κατά τον έλεγχο ή την διακρίβωση, προσφέρουμε τη δυνατότητα να έχετε την επιθυμητή ακρίβεια στης μετρήσεις σας, με μία μόνο επίσκεψη!

 

Εμπιστευτείτε μας και εξασφαλίστε:

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

Συμμόρφωση με προδιαγραφές συστημάτων ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής

Διασφάλιση εγκυρότητας συναλλαγών

 

Μη διστάσετε να μας στείλετε την ζήτηση σας με τα χαρακτηριστικά του ζυγιστικού οργάνου ή του προτύπου μάζας που επιθυμείτε να ελέγξετε ή να διακριβώσετε, καθώς και τις προδιαγραφές λειτουργίας του, και θα σας ενημερώσουμε για την προτεινόμενη διαδικασία.
Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε!

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ


Το διαπιστευμένο εργαστήριο οργάνων ζύγισης PANMETRO της ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και διακριβώσεων κατά EURAMET cg 18, για όλους τους τύπους των ζυγών, χρησιμοποιώντας διακριβωμένα πρότυπα βάρη. Δυνατότητα πραγματοποίησης διακριβώσεων και ελέγχων σε όλους τους τύπους οργάνων ζύγισης, ενδεικτικά:
 
  • Εργαστηριακοί (αναλυτικοί) ζυγοί
  • Ζυγοί πάγκου
  • Ζυγοί δαπέδου
  • Γεφυροπλάστιγγες
  • Ταινιοζυγοί
  • Ραουλόζυγοί
  • Ζυγοί παλετοφόρων
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΖΑΣ
 
 
Το διαπιστευμένο εργαστήριο προτύπων μάζας PANMETRO της ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και διακριβώσεων κατά OIML R111-1, με χρήση ειδικών ζυγών υψηλής ανάλυσης (συγκριτών), στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις μας.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΖΑΣ

 

Τα πρότυπα μάζας αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό για τον έλεγχο και διακρίβωση των οργάνων ζύγισης. Κατατάσσονται ανάλογα με την μέγιστη ανοχή σφάλματος στις κλάσεις ακρίβειας E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 και M3, σύμφωνα με την διεθνή πρόταση OIML R111-1.

Εκτός από τις υπηρεσίες διακρίβωσης και ελέγχου του εργαστηρίου μας, έχετε την δυνατότητα να προμηθευτείτε από τη εταιρεία μας πρότυπα βάρη για να πραγματοποιείτε συχνότερους εσωτερικούς ελέγχους στα όργανα ζύγισής σας, εξασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και αποκλίσεων, ώστε να διασφαλίσετε την ποιότητα της παραγωγή σας.

Δείτε τα διαθέσιμα πρότυπα μάζας που μπορείτε να προμηθευτείτε →