Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ L2 & L2Y

Ζυγός βαρέου τύπου με όριο υπερφόρτωσης 100% επιπλέον του ονομαστικού φορτίου. Προσαρμογή σε κάθε απαίτηση / περιβάλλον εργασίας. Ανεξάρτητο πλαίσιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ L2 Easy Open

Επιδαπέδιος βιομηχανικός ηλεκτρονικός ζυγός βαρέου τύπου χαμηλού προφίλ μς ανοξείδωτη πλατφόρμα υποδοχής φορτίων από το ανεξάρτητο πλάισιο έδρασης του ζυγού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ L & LY

Ζυγός βαρέου τύπου με όριο υπερφόρτωσης 100% επιπλέον του ονομαστικού φορτίου. Προσαρμογή σε κάθε απαίτηση / περιβάλλον εργασίας. Ανεξάρτητο πλαίσιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ FLP

Βιομηχανικός ηλεκτρονικός ζυγός δαπέδου, χαμηλού προφίλ για εύκολη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και από τις 4 πλευρές. Προσαρμοστικότητα σε κάθε χώρο εργασίας

AYTOMATO ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ WPT

Ζυγιστικό παλετοφόρο ακριβείας ιδανικό για ζύγιση σε αποθήκες, εργοστάσια, φορτηγά, εφαρμογές logistic. Ταυτόχρονη ζύγιση και μεταφορά. Άμεσος έλεγχος παραγωγής. Προσαρμοστικότητα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΕΤΟΖΥΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ U-2000

Παλετοζυγός τύπου U ανοξείδωτος IP68 ή χαλύβδινος. Όριο υπερφόρτωσης 100% επιπλέον του ονομαστικού φορτίου. Χωρίς κινητά μέρη. Με 4 δυναμοκυψέλες