Ζυγοί Δαπέδου - πάγκου (3)

Αδιάβροχοι δαπέδου - πάγκου (3)