Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Α. TruckMak Easy

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γεφυροπλάστιγγας. Καλύπτει όλες τις ανάγκες ζύγισης σε ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον. Εύκολη επιλογή και εισαγωγή. Συνδυασμός

Β. TruckMak Special

Πλήρως αυτοματοποιημένη μη επιτηρούμενη διαδικασία ζυγίσεων με πολλαπλά επίπεδα λειτουργιών, επιλογών και διαχείριση διασυνδεδεμένων περιφερειακών (μπάρες, φανάρια κυκλοφορίας, φωτομετρικά αισθητήρια

Γ. TruckMak Data

Λογισμικό διαχείρισης και επεξεργασίας των καταχωρημένων στοιχείων στην βάση δεδομένων. Πλήρης διαβαθμισμένη διαχείριση (προσθήκες, διαγραφές, αλλαγές ενεργοποίησης και απενεργοποίησης). Διαμόρφωση

Δ. TruckMak Connect

Λογισμικό με διαμόρφωση interfaces και αναφορών σε επιλεγμένες μορφές για χρήση των δεδομένων από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα όπως erp, wms,

Truck Mak Complete

Πλήρως αυτοματοποιημένη μη επιτηρούμενη διαδικασία ζυγίσεων με πολλαπλά επίπεδα λειτουργιών, επιλογών και διαχείριση διασυνδεδεμένων περιφερειακών (μπάρες, φανάρια κυκλοφορίας, φωτομετρικά αισθητήρια