Εκθέσεις

 FOODTECH 2023

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την συμμετοχή μας στην FOODTECH 2023 που λαμβάνει χώρα στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα.


Επισκεφθείτε το stand C18/D17 στην Αίθουσα 2 για να ενημερωθείτε και να γνωρίσετε όλες τις καινοτομίες στην βιομηχανία τροφίμων, σύγχρονες τεχνολογίες και λύσεις για την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφορικής (hardware, software).


Ημερομηνία

Σάββατο 11 – Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023


Ωράριο

Σάββατο & Κυριακή 10:00-19:00 

Δευτέρα 10:00-18:30 


Στοιχεία επικοινωνίας : sales@pantelidis.com


We are pleased to announce our participation in FOODTECH 2023 which is taking place at the Metropolitan Expo.

Visit stand C18/D17 in Hall 2 to learn and experience all the innovations in the food industry, modern technologies, and solutions for automating and optimizing the food production process, including IT technologies (hardware, software).


Date

Saturday 11 – Monday 13 November 2023


Hours

Saturday & Sunday 10:00-19:00

Monday 10:00-18:30


Contact details: sales@pantelidis.com