ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΖΥΓΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΗ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ