Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Stealth Vertex

Οι εξαιρετικά μικροί σε μέγεθος ανιχνευτές μετάλλων Stealth Vertex χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένες γραμμές συσκευασίας που περιλαμβάνουν προϊόντα ελεύθερης ροής. Ο

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ PHANTOM

Ο ανιχνευτής μετάλλων PHANTOM έχει σχεδιασθεί με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία σε δύσκολα βιομηχανικά περιβάλλοντα, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας,